Otevřeno Po, Stř a Pá do 18hodin. Út a Čtv do 20hodin. Sobota 9-11hodin

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Jméno a příjmení spotřebitele: ........................................................................................................................................

Adresa .........................................................................................................................................................................................

Kontaktní telefon: ..................................................................................................................................................................

Kontaktní e-mail: ...................................................................................................................................................................

 

Název firmy: Cykloservis Onderka

IČO: 71884211

Sídlo: Velké Přílepy, Pražská 143, PSČ 252 64

Adresa pro zaslání zboží: Velké Přílepy, Pražská 177, PSČ 252 64


V ....................................................................................... dne ..............................................

 

 Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku


Vážení, 

dne ...............................……. jsem na Vašich internetových stránkách www.cykloonderka.cz s Vámi prostřednictvím Objednávkového formuláře uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl/byla/bylo ..................................................................................................................................................................................................................

 

Uvedené zboží mi bylo doručeno dne ...............................……. společně s daňovým dokladem (fakturou č. .................................................).


V souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého práva a od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

Nepoužívané zboží v původním obalu Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce (Balík do ruky), zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ..................................... Kč, které jsem při koupi výše uvedeného zboží zaplatil/a ve prospěch Vaší společnosti. (Kupní cena zboží je cena pouze za zboží a ne za zboží s dopravou. Náklady za dopravu nejsou součástí kupní ceny zboží, tudíž se zákazníkovi nevrací.) Peněžní částku poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

 

Částku mi vraťte na: bankovní účet č. .........................................../............. vedený u .....................................................

 

 

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji!

 

S pozdravem,

 

...........................................................

(vlastnoruční podpis)

 

ZBOŽÍ S  FORMULÁŘEM ODEŠLETE NA ADRESU:

Cykloservis Onderka, Pražská 177, 252 64, Velké Přílepy